Hieronder zal ik kort toelichten wat voor soort werkzaamheden ik doe of heb gedaan bij verschillende cliënten

* Huiswerkbegeleiding
Diverse cliënten op diverse niveaus. O.a. groep 5/6, 1e klas VWO, 3e klas Havo, geheel VMBO. Ondertussen heb ik drie cliënten mogen helpen aan hun examen!

*Persoonlijke begeleiding van een vrouw (1976) met Autisme - sinds oktober 2021
Coaching en stimuleren van de client in het zelfstandig plannen en aanbrengen van ritme in het dagelijks leven. Ondersteuning bij communicatie met instanties etc.

*Verzorging, verpleging en begeleiding van een meisje (2008) met het Pitt Hopkinssyndroom – sinds november 2014
Stimuleren van de ontwikkeling en activatie van de motoriek en de verbale communicatie en uitbreiding van haar non-verbale communicatie, d.m.v. zang en spel. Medicatie toedienen via de mickey, en algehele verzorging. Ondersteuning en begeleiding van het hele gezin.

* Persoonlijke verzorging en begeleiding van een jongen (2003) met een  verstandelijke beperking, autisme en epilepsie – sinds mei 2018
Persoonlijke verzorging en begeleiding bestaande uit o.a. algehele verzorging, douchen, aankleden, eten klaar maken etc. Aanbieden van activiteiten, oefen met vaardigheden vwb. Zelfredzaam maken. Medicijnen geven.

* Verzorging, verpleging en begeleiding van een jonge man (1999) met het syndroom van Dravet/SME I – november 2012-september 2021
Persoonlijke verzorging en verpleging bestaande uit o.a.– sondevoeding, medicijnen geven via de sonde en verschonen. Cliënt is non-verbaal, rolstoel gebonden en heeft een mobiele tillift.
Client is verhuisd naar een instelling

*Coaching en begeleiding t.b.v. structuur van een jongen (2001) met Autisme en ADHD – september 2014-januari 2019
Coaching en structurering schoolwerk en dagelijks leven. Ondersteuning en begeleiding van het hele gezin. Communicatie en overleggen met school, jeugdteam en Boba. Begeleiding cliënt gestopt na behalen diploma en het vinden van ritme in zijn eigen leven.

 * Begeleiding van een meisje (2002) met Cerebrale Parese, hierdoor spraak- en motorische beperkt, tevens hoogbegaafd – september 2012- juni 2016
Hulp bij het leren leren en plannen, stimuleren en oefenen van logopedie en fysiotherapeutische oefeningen en ontspannen d.m.v. spel of creatief bezig zijn. Communicatie en overleggen met school, ergotherapeut en logopedist.
Begeleiding cliënt in overleg beëindigd.

*Begeleiding van een jonge man (1980) met motorische beperking en zwak begaafd -februari 2014 – oktober 2014
 Hulp bij het bereiden van gezonde maaltijden en het huishouden.
Door veranderingen in het PGB moest er gesneden worden in het aantal hulpverleners van de cliënt.

* Verzorging en begeleiding van een jonge vrouw (1990) door spasme gebonden aan een rolstoel en daarnaast beperkt door NLD – juni 2012- november 2013
Bij deze cliënt lag de nadruk op de persoonlijke verzorging, daarnaast ondersteuning en hulp bij planning, aanbrengen van structuur in de dag en uitstapjes.
Na operatie van cliënte, meer en andere zorg nodig.

* Begeleiding van een jongen (1998) met Gilles de la Tourette en ADHD – november 2009 – november 2013
Structureren en begeleiding en bevordering zelfstandigheid. Zowel recreatief (uitstapjes) als cognitief (huiswerkbegeleiding en planning).
 PGB cliënt beëindigd.

* Begeleiding t.b.v. structuur van een meisje (1996) met PDD NOS – september 2010 - juni 2011
Begeleiding in de organisatiestructuur, voornamelijk met betrekking tot het maken van planningen t.b.v. het schoolwerk.                                       
Na het behalen van haar diploma geen begeleiding meer nodig

* Verzorging en begeleiding cliënte met Alzheimer (1921) - 2005-2007
Ondersteunende begeleiding Alzheimerpatiënt; bv hulp bieden bij het koken, boodschappen doen etc. Lichamelijke en persoonlijke verzorging. Controle en aanzetten tot de inname van voedsel en medicijnen.
Verhuisd naar verpleeghuis